Publikacje naukowe

Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979–1990

Knoch Konrad, Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979–1990, Warszawa 2015.

Monografia prezentuje genezę i kształtowanie się poszczególnych tytułów liberalnej prasy drugiego obiegu oraz ewolucję, którą tytuły te przeszły do czasu transformacji ustrojowej. Przedstawia strukturę organizacyjną oraz zakres działalności poszczególnych środowisk i redakcji, problemy związane z finansowaniem przedsięwzięć, drukiem, systemem kolportażu.

Opcje strony

do góry