Publikacje naukowe

Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990

Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, Marek Wierzbicki, Warszawa 2015.

Federacja Młodzieży Walczącej – ogólnopolska organizacja opozycyjna będąca kontynuacją rozbitej w 1981 r. przez aparat bezpieczeństwa PRL Federacji Młodzieży Szkolnej – powstała w 1984 r. W drugiej połowie lat 80. FMW rzuciła hasło bezkompromisowej walki z chylącym się ku upadkowi systemem władzy. . Odegrała szczególnie ważną rolę w okresie przełomu politycznego lat 1988 i 1989, przypominając rangę ideowego dziedzictwa „Solidarności”.

Opcje strony

do góry