Publikacje naukowe

NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–199)) t. 1: Geneza, narodziny i rozwój ruchu

Bereszyński Zbigniew, NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–199)) t. 1: Geneza, narodziny i rozwój ruchu, Opole 2014.

Podstawowym celem pracy jest pełne, w miarę możliwości, zaprezentowanie roli, jaką odegrał obszar Śląska Opolskiego w przełomowych wydarzeniach historycznych z lat 1980–1989. Największą uwagę poświęcono kwestiom związanym z działalnością prowadzoną pod szyldem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Opisano działania komunistycznego aparatu władzy wobec „Solidarności” i innych środowisk postrzeganych jako siły opozycyjne.

Opcje strony

do góry