Publikacje naukowe

Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku

Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, Konrad Białecki, Warszawa–Poznań 2014.

W tomie zaprezentowano dzieje 15 spośród kilkudziesięciu funkcjonujących w latach 80. Klubów Inteligencji Katolickiej. W grupie tej znaleźli się reprezentanci wielu regionów Polski, zarówno KIK-i wielkomiejskie, jak i te z mniejszych ośrodków. 

Opcje strony

do góry