Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/publikacje/publikacje-naukowe/20252,Osrodek-Odosobnienia-w-Grodkowie-19811982.html
2023-02-07, 09:30

Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982)

Kowal Grzegorz, Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982), Wrocław 2013.

Główną bazę źródłową książki stanowią z jednej strony źródła wytworzone przez organa państwowe, z drugiej zaś dokumenty Arcybiskupiego Komite­tu Charytatywnego oraz relacje internowanych. Pomocne okaza­ły się także m.in. opublikowane wspomnienia Janusza Sanockiego oraz internowanych w Uhercach.

Opcje strony