Publikacje naukowe

Polonia chicagowska w dobie „Solidarności” 1980–1989

Wróbel Janusz, Polonia chicagowska w dobie „Solidarności” 1980–1989, Łódź 2012.

Dekada „Solidarności” była dla Polonii amerykańskiej okresem dużej aktywności politycznej. Chicago było widownią wielotysięcznych pochodów i manifestacji poparcia dla rodaków w kraju w ich walce o demokrację, prawa pracownicze i pełną niepodległość. W książce wykorzystano obszerną literaturę przedmiotu, prasę polonijną i anglojęzyczną z Chicago oraz dokumenty zgromadzone w archiwach polskich i zagranicznych.

Opcje strony

do góry