Publikacje naukowe

Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990

Błażejowska Justyna, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990, Warszawa 2010.

Drugi obieg wydawniczy PRL, choć stanowił ewenement nie tylko w skali tzw. krajów demokracji ludowej, ale i całego świata, do tej pory nie doczekał się całościowego opracowania. Książka oparta zarówno na relacjach, jak i materiałach archiwalnych zgromadzonych m.in. w IPN jest pierwszą próbą monografii tego zjawiska.

Opcje strony

do góry