Publikacje naukowe

NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980–1990), t. 1: szkice do monografii

Hałagida Igor, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980–1990), t. 1: szkice do monografii, Gdańsk 2010.

Publikacja stanowi pierwsze naukowe opracowanie poświęcone historii słupskiej „Solidarności”, obejmujące lata 1980–1990. Jest próbą całościowego ukazania dziejów słupskiej „Solidarności” w okresie PRL, opartą na badaniach dokumentów o różnej proweniencji. Publikacja jest trzecią z kolei (po Elblągu i Bydgoszczy) monografią poświęconą regionalnym strukturom NSZZ „Solidarność”.

Opcje strony

do góry