Publikacje naukowe

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, Tomasz Kurpierz i Jarosław Neja, Katowice–Warszawa 2018.

Na książkę składa się 13 artykułów, poprzedzonych wstępem, będących między innymi pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983”, zorganizowanej w Zabrzu w 2011, do których dołączone zostało studium autorstwa Jacka Okonia na temat obozowej twórczości poetyckiej osób internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego.

Opcje strony

do góry