Publikacje naukowe

Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989

Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980–1989, Łukasz Sołtysik i Grzegorz Waligóra, Wrocław–Warszawa 2018.

W publikacji zaprezentowano, na podstawie zróżnicowanej bazy źródłowej, obszerne i szczegółowe wyniki badań dotyczące historii ogniw związku w latach 1980–1989 w Hucie „Mała Panew” w Ozimku, Zakładach Przemysłu Cementowo-Wapienniczego „Górażdże” w Choruli, Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych „Telkom-Teletra” w Poznaniu i wielu innych.

Opcje strony

do góry