Publikacje naukowe

Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1: Przełomy i zwroty

Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1: Przełomy i zwroty, Adam Dziurok i Bernard Linek, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Katowice-Opole 2016.

Projekt stanowi próbę syntetycznego i przystępnego opracowania różnych aspektów najnowszych dziejów regionu. Pierwszy tom serii, zatytułowany Przełomy i zwroty, zawiera 13 tekstów opisujących górnośląską specyfikę, regionalne uwarunkowania oraz reperkusje kluczowych wydarzeń w dziejach systemu komunistycznego i Polski w latach 1945–1989.

Opcje strony

do góry