Publikacje naukowe

Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze

Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze, Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2016.

Praca zbiorowa potwierdza naukową atrakcyjność problematyki dotyczącej różnych form opozycji i oporu społecznego, podejmowanych przez młodych ludzi w Polsce lat 80. XX w. Ta „długa dekada” odznaczała się dużą dynamiką wydarzeń politycznych. Przełożyło się to na odmienne formy politycznej kontestacji wyrażanej przez młodzież.

Opcje strony

do góry