Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/publikacje/publikacje-naukowe/20335,Miedzy-systemami-Spoleczenstwo-Polski-polnocno-wschodniej-wobec-przemian-ustrojo.html
2022-01-28, 00:21

Między systemami. Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989 roku. Studia i materiały

Między systemami. Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989 roku. Studia i materiały, Marcin Markiewicz i Anna Pyżewska, Białystok 2014.

Przyczynek do opisu przemian politycznych, społecznych i gospodarczych w Polsce północno-wschodniej w schyłkowym okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań wyborów z 4 czerwca 1989 r. Ramy geograficzne niniejszej pracy to dawne – sprzed reformy administracyjnej w 1999 r. – województwa: białostockie, łomżyńskie, suwalskie i olsztyńskie.

Opcje strony