Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/publikacje/publikacje-naukowe/20344,Solidarnosc-od-wewnatrz-19801981.html
2023-02-07, 10:25

„Solidarność” od wewnątrz 1980–1981

„Solidarność” od wewnątrz 1980–1981, Andrzej Friszke, Krzysztof Persak, Paweł Sowiński, Warszawa 2013.

Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły są rozwinięciem referatów wygłoszonych na konferencji »Solidarność« od wewnątrz 1980–1981”, która odbyła się 25–26 listopada 2010 r., a została zorganizowana przez Instytut Studiów Politycznych PAN we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej IPN.

Opcje strony