Publikacje naukowe

Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych XX wieku. Doświadczenia warszawskie

Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych XX wieku. Doświadczenia warszawskie , ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Wiesław A. Niewęgłowski, współpr. Małgorzata Romańska, Katowice-Warszawa 2011.

Na publikację składają się teksty i wypowiedzi osób biorących udział w życiu kulturalnym stolicy w czasie stanu wojennego, które znalazły artystyczną i duchową przystań w Kościele. Prawie 30 lat później spotkały się one na konferencji panelowej „Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych”. Refleksje Refleksje „Refleksje”, pismo założone przez członków RWD, wydawane we Wrocławiu w 1987 i 1989. Nr 1 (30 X 1987) z podtytułem: „Korespondencja Wewnętrzna Ruchu Wolnych Demokratów”, od n-ru 2 (30 XI 1987) „Teksty uczestników Ruchu Wolnych Demokratów”, nr 1 (I 1989) i nr 2 (VI 1989) „Biuletyn Wolnych Demokratów”. wspomnieniowe przedstawili pracownicy nauki, literaci, dziennikarze, aktorzy i plastycy.

Opcje strony

do góry