Publikacje naukowe

Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego

Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego, Tadeusz Wolsza i Sebastian Ligarski, Warszawa 2010.

Dotychczas postępowanie aparatu represji wobec tych grup zawodowych jest tematem tabu. W powszechnej opinii środowisko dziennikarskie należało do najbardziej zaangażowanych w budowę nowego ustroju w powojennej Polsce. W tomie zaprezentowano przykłady postaw żurnalistów, pokazując postępującą polaryzację tego środowiska oraz mechanizmy działania aparatu bezpieczeństwa wobec tej grupy zawodowej.

Opcje strony

do góry