Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/publikacje/publikacje-naukowe/20391,Miedzy-Warszawa-a-regionem-Opozycja-przedsierpniowa-na-Pomorzu-Zachodnim.html
2022-01-28, 00:47

Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim

Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, Krzysztof Kowalczyk, Michał Paziewski, Marcin Stefaniak, Szczecin 2008.

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej, która została zorganizowana przez IPN Oddział w Szczecinie oraz Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Sympozjum odbyło się 24–25 października 2008 r. Głównym celem konferencji było ukazanie specyfiki funkcjonowania oporu społecznego na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie lat 70.

Opcje strony