Publikacje naukowe

Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980–1981

Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980–1981, Tomasz Gąsowski, współpr. Barbara Klich-Kluczewska i Janusz Mierzwa, Instytut Historii UJ – ZR NSZZ „Solidarność” Małopolska, Kraków 2005.

Publikacja zawiera teksty referatów wygłoszonych na konferencji naukowej w 2005 roku w Krakowie oraz wypowiedzi panelistów. Artykuły opatrzone są szczegółowym aparatem naukowym.

Opcje strony

do góry