Publikacje naukowe

Młodzież w oporze społecznym 1944–1989

Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, Monika Kała i Łukasz Kamiński, Wrocław 2002.

Seria referatów z sesji naukowej objęła wszelkie formy antykomunistycznego zaangażowania młodzieży, począwszy od udziału w „dorosłej” konspiracji, poprzez konspirację młodzieżową, masowe protesty społeczne, aż po działalność w duszpasterstwach akademickich i samorządzie społecznym. Ich ramy chronologiczne obejmują cały okres Polski Ludowej – od jej narodzin po ostatnie lata PRL.

Opcje strony

do góry