Publikacje naukowe

„Trzynastego grudnia roku pamiętnego…”: Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego

„Trzynastego grudnia roku pamiętnego…”: Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego, Piotr Brzeziński, Krzysztof Filip, Igor Hałagida, Arkadiusz Kazański, Katarzyna Maniewska, Karol Nawrocki, Krzysztof Osiński, Przemysław Wojtowicz, Bydgoszcz-Gdańsk 2011.

Książka jest pierwszą naukową próbą zaprezentowania możliwie najpełniejszej listy osób internowanych z powodów politycznych w stanie wojennym z obszaru ówczesnych 6 województw północnej Polski: słupskiego (53 osoby), gdańskiego (348 osób) i elbląskiego (67 osób) oraz bydgoskiego (71 osób), toruńskiego (211 osób) i włocławskiego (90 osób).

Opcje strony

do góry