Publikacje naukowe

Ja służę Polsce. Jan Pawłowski (1945–2005) – twórca podziemnego kontrwywiadu

Wanke-Jakubowska Małgorzata, Wanke-Jerie Maria , Ja służę Polsce. Jan Pawłowski (1945–2005) – twórca podziemnego kontrwywiadu, Wrocław 2015.

Jan Pawłowski współtworzył i kierował kontrwywiadem „Solidarności Walczącej”.

Opcje strony

do góry