Publikacje naukowe

Procesy polityczne działaczy NSZZ Solidarność w Łodzi w okresie stanu wojennego

Procesy polityczne działaczy NSZZ Solidarność w Łodzi w okresie stanu wojennego, Sebastian Pilarski, Krzysztof Kolasa, Łódź 2013.

W omawianym w publikacji okresie wymiar sprawiedliwości, obok aparatu bezpieczeństwa państwa, stał się głównym narzędziem represji stosowanych wobec osób nieprzestrzegających narzuconych rygorów. Na prezentowany wybór materiałów archiwalnych składają się 42 dokumenty. Są to m.in. akty oskarżenia, protokoły rozpraw głównych i rewizyjnych, wyroki sądów różnych instancji wraz z uzasadnieniami i wnioski o rewizje.

Opcje strony

do góry