Publikacje naukowe

Narodziny „Solidarności”. Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września – 10 listopada 1980 r.

Narodziny „Solidarności”. Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września – 10 listopada 1980 r., Tomasz Kozłowski, Warszawa 2013.

NSZZ „Solidarność” był fenomenem na skalę światową. To unikatowe doświadczenie społeczne i narodowe jest przedmiotem wielu badań. Kluczowe znaczenie dla jego zrozumienia mają trzy pierwsze miesiące – od września do listopada 1980 r. – które zadecydowały o charakterze i formule związku. Zostały one przedstawione z perspektywy podmiotów będących stronami sporu.

Opcje strony

do góry