Publikacje naukowe

Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989

Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, Jan Olaszek, Warszawa 2010.

Niniejszy tom ma na celu przybliżenie działalności ogólnopolskich władz NSZZ „Solidarność”: Krajowego Komitetu Strajkowego, Ogólnopolskiego Komitetu Oporu, Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, Tymczasowej Rady „Solidarności”, Krajowej Komisji Wykonawczej oraz przewodniczącego Lecha Wałęsy, od wprowadzenia stanu wojennego do powtórnej rejestracji związku w kwietniu 1989 r.

Opcje strony

do góry