Publikacje naukowe

Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979–1990. Wybór dokumentów

Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979–1990. Wybór dokumentów, Marcin Kasprzycki, Kraków 2009.

KPN powstała w 1979 r. jako pierwsza od kilkudziesięciu lat partia polityczna niezależna od komunistów. Jej członkowie działali jawnie, domagając się przywrócenia państwu polskiemu niepodległości, dążyli do obalenia totalitarnego reżimu, negując sensowność jego reformowania. W książce zgromadzono unikatowe dokumenty ukazujące działalność krakowskiej KPN oraz materiały operacyjne prezentujące sposoby zwalczania jej przez bezpiekę.

Opcje strony

do góry