Publikacje naukowe

Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku

Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku , Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch, Warszawa-Szczecin 2008.

20. rocznica wizyty Jana Pawła II w Szczecinie stała się przyczynkiem do opublikowania materiałów źródłowych dotyczących tego wydarzenia. Meldunki operacyjne, które naczelnicy Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczecinie kierowali do MSW w Warszawie, zawierają informacje o relacjach państwo–Kościół na Pomorzu Zachodnim, a także przygotowaniach, przebiegu i echach papieskiej wizyty.

Opcje strony

do góry