Publikacje naukowe

Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980–1981

Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980–1981, Leszek Próchniak, Milena Przybysz, Sławomir M. Nowinowski, Magdalena Zapolska-Downar, Andrzej Czyżewski, Łódź 2011.

Publikacja jest zbiorem relacji uczestników posierpniowej opozycji demokratycznej w Łodzi. Zebrane opowieści dostarczają nie tylko ważnych informacji o okolicznościach powstania i przejawach aktywności łódzkiej „Solidarności”, ale obnażają skrywane wtedy przez władze PRL oblicze „miasta fabryk i kominów”, pogrążającego się w zapaści.

Opcje strony

do góry