Publikacje naukowe

Łódzka „Solidarność” 1980–1981. Zapis zdarzeń

Czuma Benedykt, Łódzka „Solidarność” 1980–1981. Zapis Zapis „Zapis”, podtytuł: „Proza – Poezja – Eseje – Kronika”, pierwszy niezależny kwartalnik literacki w PRL ukazujący się w I 1977 – IV 1981 w Warszawie, 1981–1982 w Londynie; w n-rze 1 podtytuł: proza – poezja – eseje – felietony. zdarzeń, Łódź 2010.

Książka jest zapisem dziejów łódzkiej „Solidarności” odnotowanych tak, jak zapisały się w pamięci Benedykta Czumy, współzałożyciela oraz członka jej władz. Spojrzenie uczestnika wydarzeń uzupełnia opracowanie naukowe historyków IPN.

Opcje strony

do góry