Publikacje popularnonaukowe

Kultura niezależna w Kościele

Tracz Bogusław, Ciupa Robert, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 2011.

Autorzy albumu postawili sobie za cel przypomnienie osób i wydarzeń, które składały się na różnorodny obraz związków Kościoła z kulturą w Polsce lat 80. XX w. Album ma charakter popularnonaukowy.

Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione chronologicznie.

Opcje strony

do góry