Publikacje popularnonaukowe

Z „Solidarnością” do wolności

Z „Solidarnością” do wolności, Katarzyna Rembacka, Szczecin–Warszawa 2011.

Tematem przewodnim teki są dzieje „Solidarności” rozumianej zarówno jako związek zawodowy, jak i ruch społeczny skupiający miliony ludzi. Teka zawiera 9 scenariuszy dostosowanych do różnych przedmiotów – na ich podstawie można przeprowadzić zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii.

Opcje strony

do góry