Publikacje popularnonaukowe

Krok ku niepodległości. Studencki Komitet Solidarności 1977–1980. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia

Krzyżanowska Sylwia, Trębacz Wojciech, Krok ku niepodległości. Studencki Komitet Solidarności Studencki Komitet Solidarności w Krakowie Studencki Komitet Solidarności w Krakowie, powstał 15 V 1977 w czasie czarnego marszu, po śmierci studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Stanisława Pyjasa. Wyrażał bunt środowisk studenckich przeciwko systemowi komunistycznemu i jego eksponentom – zbiurokratyzowanym i zideologizowanym oficjalnym organizacjom jak SZSP. 1977–1980. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2007.

Zbiór materiałów edukacyjnych poświęconych powstaniu i działalności SKS we Wrocławiu. Poza esejem historycznym wprowadzającym w przyczyny, przebieg i skutki tamtych wydarzeń, zamieszczono też scenariusze lekcji oraz teksty źródłowe i fotografie.

Opcje strony

do góry