Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/publikacje/publikacje-popularnonau/20657,Rezonans-19821989-Pismo-Regionu-Warminsko-Mazurskiego-Solidarnosc-Olsztyn-198219.html
2023-06-05, 17:55

„Rezonans” 1982–1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn 1982–1989

Krysiak Dominik, „Rezonans” 1982–1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego "Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego", wydawane 1982-1989. Solidarność Olsztyn 1982–1989, Olsztyn 2011.

Katalog jest uzupełnieniem wystawy „Prasa i wydawnictwa niezależne na Warmii i Mazurach w latach 1980–1989”, przygotowanej przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie i Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. „Rezonans” to najdłużej ukazujące się na Warmii i Mazurach pismo podziemne. Po wprowadzenia stanu wojennego było symbolem protestu i demonstracją niezłomności lokalnego środowiska opozycyjnego.

Opcje strony