Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/publikacje/publikacje-popularnonau/20672,Zdziejow-oporu-spolecznegow-Polsce-poludniowo-wschodniej-19561990-Od-ostatnichle.html
2023-09-27, 07:57

Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990. Od „ostatnich” leśnych do „Solidarności”

Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990. Od „ostatnich” leśnych do „Solidarności”, Izdebski Jakub, Rzeszów 2010.

Katalog wystawy pod tym samym tytułem przygotowanej przez Oddział IPN w Rzeszowie w związku z 30. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Prezentuje najbardziej istotne dla regionu przejawy oporu społecznego: działalność ostatnich żołnierzy podziemia niepodległościowego, rola Kościoła katolickiego w konfrontacji z systemem komunistycznym, wydarzenia marca 1968 r., działalność KPN, ROPCiO, NSZZ „Solidarność” czy NZS.

Opcje strony