Publikacje popularnonaukowe

Solidarność Walcząca / Fighting Solidarity / Die Kämpfende Solidarität

Solidarność Walcząca / Fighting Solidarity / Die Kämpfende Solidarität, Łukasz Kamiński, współpr. Paweł Rokicki i Agnieszka Rudzińska, Warszawa 2007.

Katalog wystawy przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN i Urząd Miejski Wrocławia z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności Walczącej, jednego z najważniejszych ugrupowań antykomunistycznej opozycji lat 80. XX wieku. W syntetycznym ujęciu prezentuje dzieje tej mało znanej, dobrze zakonspirowanej struktury podziemnej.

Opcje strony

do góry