Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Abgarowicz Łukasz

Łukasz Abgarowicz, ur. 18 X 1949 w Bydgoszczy. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydz. Zootechniczny (1972).

1972-1988 pracownik Państwowych Torów Wyścigów Konnych w Warszawie. W III 1968 współorganizator wiecu i strajku na SGGW.

IX 1980 – 1989 w „S”; przewodniczący Koła „S” PTWK; w 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na I KZD; przewodniczący Sekcji Pracowników Rolnictwa Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 współpracownik warszawskiego Radia „S”, współorganizator łączności międzyregionalnej podziemnych struktur „S”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988-1989 członek TZR Mazowsze.

1989-1990 członek Warszawskiego KO. 1990 w ROAD, do 2001 w UD, UW. 1991-1992 współzałożyciel i wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-RPA, 1991-1997 Polskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 1997-2001 wiceprezydent Polskiej Izby Handlu, Usług i Producentów Rynkowych. 1988-1999 prezes Zarządu Warnet Sp. z o.o. 1998-2001 radny, wiceprzewodniczący Gminy Warszawa Centrum. W 2001 współorganizator PO, 2001-2003 z-ca sekretarza generalnego. 2001-2007 poseł RP z listy PO, członek sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Zdrowia. Od 2007 senator RP z listy PO.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry