Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Abgarowicz Łukasz

Łukasz Abgarowicz , ur. 18 X 1949 w Bydgoszczy. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Zootechniczny (1972).

W III 1968 współorganizator wiecu i strajku na SGGW.

1972–1988 aspirant/trener koni wyścigowych Państwowych Torów Wyścigów Konnych w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”; przew. koła; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, IX/X delegat na I KZD; przew. Sekcji Pracowników Rolnictwa Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnego Radia „S” w Warszawie, współorganizator łączności międzyregionalnej podziemnych struktur „S”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988–1989 członek TZR Mazowsze. 1989–1990 członek KO w Warszawie. 1988–1990 pełnomocnik zarządu ds. rozwoju spółki Inar w Warszawie, jednocześnie 1988–1999 prezes zarządu Warnet Sp. z o.o.

1990–2001 w ROAD/UD/UW. 1991–1992 współzałożyciel i wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-RPA, 1991–1997 Polskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 1997–2001 wiceprezydent Polskiej Izby Handlu, Usług i Producentów Rynkowych. 1998–2001 radny, wiceprzew. Gminy Warszawa Centrum. 1999–2002 przew. rady nadzorczej spółki Dom Development SA. Od 2001 w PO, 2001–2003 z-ca sekretarza generalnego. 2001–2007 poseł RP z listy PO. Od 2007 senator RP z listy PO. 2012–2015 prezes zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego.

Od 30 IV 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV KS MO w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska/Miedza; 26 VII 1983 – 11 XI 1983 w ramach KE krypt. Dżokej; 8 XII 1983 – 28 X 1985 przez Wydz. III Biura Studiów MSW w ramach SOS krypt. Gonitwa; 28 X 1985 – 17 V 1989 przez Wydz. II Dep. VI MSW/Wydz. VI SUSW w ramach SOS/KE krypt. Święty.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry