Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Adamczyk Andrzej

Andrzej Adamczyk, ur. 30 XI 1946 w Raciążu, zm. 7 VI 1994. Wykształcenie średnie, technik mechanik samochodowy.

Zatrudniony jako ślusarz, inspektor ds. zaopatrzenia w Gdańskich Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Lekkiego w Gdańsku.

Od VI 1981 członek KZ „S”, odpowiedzialny za kontakty między zakładem pracy a Zarządem Regionu Gdańskiego „S”.

13 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od 14 XII 1981 łącznik między Krajowym Komitetem Strajkowym a ZR „S” w Lublinie, 14-15 XII 1981 skontaktował się z Regionalnym Komitetem Strajkowym na terenie WSK Świdnik. 15 XII 1981 próbował skontaktować się z przewodniczącym KZ „S” w Cukrowni Lublin, gdzie miano zorganizować strajk okupacyjny – kolportował tam biuletyny strajkowe Regionalnego Komitetu Strajkowego w Lublinie. 15 XII 1981 zatrzymany, 17 XII 1981 aresztowany i osadzony w AŚ w Lublinie, 12 I 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie – Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na karę 4 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych, pokrycie kosztów postępowania oraz uiszczenie 4200 złotych tytułem opłaty sądowej. Od 10 II 1982 osadzony w ZK w Łęczycy. 2 VIII 1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego złagodził karę pozbawienia wolności o połowę, 15 XII 1983 zwolniony. Od 22 II 1984 tokarz automatowy w Gdańskiej Przewozowo-Spedycyjnej Spółdzielni Pracy.

 

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry