Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Adamczyk Andrzej

Andrzej Adamczyk, ur. 8 V 1950 w Ciechanowie. Ukończył LO nr 4 w Ciechanowie (1968). 1968-1972 student Politechniki Gdańskiej, Wydział Budowy Okrętów; członek ZMS, ZSP.

1972 – X 1991 pracownik Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

Od 16 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Płn.; od IX 1980 w „S”.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Płn.; wiosną 1982 uczestnik II KK; w 1982 współzałożyciel Kasy Wzajemnej Pomocy w Stoczni Płn.; po aresztowaniu członków tajnej struktury tamże organizator (z J. Wójcikiem i Bolesławem Konopką) Stoczniowego Komitetu Robotniczego: kolportaż ulotek, wydawanie stoczniowego podziemnego pisma „Wiadomości”, kontakty z organizacjami podziemnymi innych zakładów, koordynowanie akcji protestacyjnych, kontakty z ukrywającymi się działaczami. W VIII 1982 zwolniony z pracy, po odwołaniu do Sądu Pracy w Gdańsku przywrócony na niższe stanowisko. XI 1982 – II 1983 w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n. Wisłą. 13 VI 1983 aresztowany (z Romanem Wyżlicem), zwolniony 26 VII 1983 na mocy amnestii. Współorganizator (z R. Wyżlicem i Adamem Drągiem) Bractwa Oblatów św. Brygidy, członek Kapituły Generalnej i Brat Przewodnik Domu Gdańskiego, współzałożyciel Domów w Bydgoszczy, Słupsku, Elblągu, Głogowie, Bytomiu, Piekarach Śląskich, Tarnowskich Górach, Brzegu. Uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele św. Brygidy i kościele Mariackim w Gdańsku, organizator służb porządkowych, współorganizator i uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, Pielgrzymek Kobiet i Pielgrzymek Mężczyzn do Piekar Śl.; w 1987 współorganizator uczestnictwa oblatów w Straży Papieskiej w Gdańsku w czasie pielgrzymki Jana Pawła II. Od 1985 uczestnik pikietowania sklepów monopolowych. Jesienią 1987 inicjator przejęcia Rady Pracowniczej Stoczni Płn. przez działaczy „S” i związania jej z innymi niezależnymi strukturami samorządowymi w Polsce. Współorganizator Ogólnopolskiego Forum Samorządu Pracowniczego. Główny inicjator (we współpracy z Lechem Kaczyńskim) obrony pracowników Stoczni Płn. zwolnionych za udział w strajku w VIII 1988; jesienią 1988 współinicjator powołania jawnych struktur „S” w Stoczni Płn.

W 1989 współorganizator Ruchu na rzecz Powszechnej Prywatyzacji, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku (odsłoniętego w XI 2006). 1989-1990 przewodniczący Rady Pracowniczej w Stoczni Płn.; 1989-2003 członek Zarządu Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy (od 1994 Chrześcijańskiej Demokracji – SP, od 2001 SP), przewodniczący Oddziału Gdańsk. 1991-1993 szef produkcji w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Uni-Went, 1993 – XII 1999 pracownik Centrum Techniki Wentylacyjnej, 1999-2001 współwłaściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego El-Ra, od 2003 właściciel multiagencji doradztwa finansowego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

24 VI 1983 – 13 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kwesta.

 

Bogusław Gołąb

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry