Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Adamczyk Jerzy

Jerzy Adamczyk, ur. 10 V 1948 w Chobieni, zm. 3 II 2008 we Wrocławiu. Ukończył LO dla dorosłych we Wrocławiu (1970), następnie Policealne Studium Budownictwa Ogólnego (1976).

1964-1977 zatrudniony jako cieśla w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu; 1978-1981 pracownik nadzoru BHP, następnie inspektor BHP w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego tamże.

W VIII 1980 organizator strajku w WPHW; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w WPHW, współorganizator kolportażu i druku wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 uczestnik protestów przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. 1982-2007 kierownik administracyjny Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Wyposażenia Mieszkań Domar we Wrocławiu. Od 1982 współpracownik RKS Dolny Śląsk, drukarz podziemnych wydawnictw, współorganizator podziemnej struktury małej poligrafii i kolportażu, współredaktor, drukarz podziemnych wydawnictw, m.in. pism: „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z dnia na dzień”, „Miesięcznika Niezależnego”, „Solidarności Walczącej”; kalendarzy, plakatów, ulotek, znaczków poczty podziemnej; współtwórca Robotniczego Wydawnictwa Feniks. Od 1983 w Solidarności Walczącej. Uczestnik demonstracji organizowanych RKS, akcji ulotkowych, malowania napisów na murach; współorganizator pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. 1988-1989 uczestnik reaktywowania struktury „S” w Domarze.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry