Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Adamski Stanisław

Stanisław Adamski, ur. 25 IV 1949 w Sokołowie Podlaskim. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy ul. Słowackiego w Warszawie (1966).

1966-1982 pracownik Miejskich Zakładów Komunikacyjnych tamże, zwolniony za działalność związkową.

W VII 1980 uczestnik strajku w MZK. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Zajezdni Pożarowa, 1980-1981 członek KZ Pożarowa, w 1981 członek Komisji Rewizyjnej KZ.

13 XII 1981 – 1985 członek TKZ Pożarowa; skarbnik; w 1982 drukarz pisma „Syrenka”, kolporter, 1 V 1982 uczestnik strajku. 1982–1989 wielokrotnie zwalniany z pracy w ramach szykan SB. 1985-1986 pracownik Fabryki Elementów Betoniarskich w Warszawie.

W 1989 przywrócony do pracy, 1989-2004 pracownik MZK. Od 2004 świadczenie przedemerytalne.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry