Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Adamski Jerzy Ferdynand

Jerzy Ferdynand Adamski, ur. 29 V 1957 w Niebocku k. Brzozowa. Ukończył Policealne Studium Geodezyjne w Brzozowie (1978); absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia, oraz studiów podyplomowych z zakresu europeistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim i Université Paris Nord.

1978-1979 geodeta i klasyfikator gruntów w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krośnie, 1979-1980 inspektor ds. gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Nozdrzec, 1980-1998 dyr. Muzeum Regionalnego w Brzozowie, redaktor naukowy i nauczyciel w LO tamże.

W 2. połowie l. 80. członek Diecezjalnej Rady Kultury przy ordynariuszu przemyskim bp. Ignacym Tokarczuku i Diecezjalnego Zespołu Historycznego przy kurii biskupiej w Przemyślu.

Przez 2 kadencje prezes Stowarzyszenia Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. W 1991 redaktor naukowy (wraz z Małgorzatą Rudnicką) księgi pamiątkowej z okazji 25-lecia sakry biskupiej I. Tokarczuka; współzałożyciel i członek komitetu wydawniczego podziemnej Biblioteczki Przemyskiej; inicjator utworzenia miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie”, do 1998 redaktor naczelny i członek redakcji. 1991-1998 pracownik Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie, 1991-1999 członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. 1994-1998 radny Miasta Brzozów, 1998-2002 radny pow. Brzozowskiego, od 1998 wójt gm. Dydnia.

Autor rozpraw naukowych o historii diecezji przemyskiej podczas II wojny światowej, współorganizator wielu imprez, m.in. Dni Kultury Katolickiej w Brzozowie i Starej Wsi (1984 i 1985), kursu etnograficznego dla Polonii (1993) i Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej (od 1992). Autor 10 książek; w 2004 inicjator utworzenia kwartalnika „Nasza Gmina Dydnia”; publicysta w „Nowinach”, „Mówią Wieki”, „Słowie Powszechnym”, „Zorzy” i „Niedzieli”.

Laureat nagrody Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie Wawrzyn ’92, nagrody Państwowej II Stopnia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (1992), nagrody Wojewody Krośnieńskiego (1997); zwycięzca plebiscytu Wójt Roku 2006 organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP w Warszawie.

Krzysztof A. Tochman

Region Południowo-Wschodni, Brzozów

Opcje strony

do góry