Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Afenda Stanisław

Stanisław Afenda, ur. 22 IV 1923 w Poznaniu, zm. 5 V 1990 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1947).

W czasie okupacji niemieckiej robotnik w Fabryce Kryształów w Krakowie. W 1943 aresztowany przez Gestapo, do I 1945 więziony przy ul. Montelupich w Krakowie.

1948-1949 aplikant sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, 1949-1951 aplikant, nast. referendarz w Prokuraturze Generalnej Oddział we Wrocławiu, 1951-1955 radca prawny we Wrocławiu, 1955-1957 adwokat w Lubaniu Śl. i Bolesławcu, 1955-1990 w Zespole Adwokackim nr 5 we Wrocławiu (od 1961 kierownik); 1964-1973 i 1976-1980 wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Od VIII 1980 jeden z liderów kręgu opozycyjnego we wrocławskim środowisku prawniczym.

1982-1989 w kontakcie z działaczami i doradcami Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk oraz współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu. 1982-1986 obrońca w procesach organizatorów strajków oraz w kilkunastu procesach politycznych (z Henrykiem Rossą): w 1982 Leszka Żołyniaka, Andrzeja Wiszniewskiego, Lidii Siennickiej, Janusza Ferdynanda Peronia, Bogdana Karaudy, Wandy Szuszkiewicz, Alicji Jakubiszyn, Władysława Frasyniuka, 1983 Barbary Labudy, Bolesława Gleichgewichta, Jerzego Piaseckiego, Jerzego Skrzypińskiego, 1984 W. Frasyniuka, 1985-1986 Joanny Moszczak, Jerzego Filaka iLothara Herbsta. W 1983 na polecenie ministra sprawiedliwości rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej wszczął w jego sprawie postępowanie dyscyplinarne, a nast. skierował do sądu akt oskarżenia z powodu wygłoszonej 23 XI 1982 mowy obrończej podczas procesu W. Frasyniuka (zakwestionował kompetencje Rady Państwa i legalność stanu wojennego, był przesłuchany przez SB), zawieszony tymczasowo przez resort w prawie wykonywania zawodu, nast. Sąd Dyscyplinarny ORA w Poznaniu uchylił decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawę jeszcze dwa razy wszczynano i umorzano). 1983-1989 dziekan ORA we Wrocławiu, 11 VI 1984 w trakcie Wolnego Zebrania Izby Adwokackiej we Wrocławiu wystąpił z apelem do środowiska o aktywniejsze włączanie się adwokatów w procesy polityczne.

1989-1990 członek NRA. XII 1989 – 1990 członek Wrocławskiego KO „S”. 1989-1990 sędzia Trybunału Stanu.

17 II 1983 - 20 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Mecenas.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).

 

Renata Madziara

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry