Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Aleksandrzak Marek

Marek Aleksandrzak, ur. 24 IX 1955 w Kaliszu. Ukończył Technikum Samochodowe w Kaliszu (1975).

1971-1980 wiceprzewodniczący ZMS/ZSMP w Fabryce Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali Kalimet w Kaliszu; 1977-1980 w PZPR; od 1977 w PTTK. 1975-1982 zatrudniony w Kalimecie jako tokarz, następnie ślusarz, kontroler jakości, ustawiacz automatów tokarskich.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator (z Janem Grębowskim) wiecu w Kalumecie, następnie członek Komitetu Założycielskiego, od 1981 KZ. W 1981 oddelegowany na 6 mies. do MKZ „S” w Kaliszu, od 28 IV 1981 sekretarz Regionalnej Komisji Wyborczej, członek Okręgowej Komisji Wyborczej, VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego. Od 19 XI 1981 członek regionalnego KOWzP.

13 XII 1981 w mieszkaniu jego matki Janiny Aleksandrzak odbyło się spotkanie czołowych działaczy Regionu „S” (m.in. Arkadiusz Fabjanowski, Maria Jaśkiewicz, Małgorzata i Andrzej Węgrzynowie, Sławomir Wichliński, Jarosław Wilner, Andrzej Wojkowski), podczas którego m.in. podjęto decyzję o wydawaniu podziemnej prasy i ulotek. 1982-1983 działacz lokalnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego (m.in. z A. Fabjanowskim, Andrzejem Furmagą, M. Jaśkiewicz, Janem Marciniakiem, Antonim Pietkiewiczem, Henrykiem Piwowarczykiem, A. Węgrzynem, S. Wichlińskim, J. Wilnerem, A. Wojkowskim); kolporter, drukarz wydawnictw podziemnych; w I 1982 (z A. Furmagą i J. Wilnerem) wydrukował w swoim mieszkaniu nr 2 pisma „Społeczeństwu do Przemyślenia”; 1983-1984 współpracownik Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz–Konin–Sieradz, organizator kolportażu „Naszej Solidarności”. W VII 1982 zwolniony z pracy, 1982-1991 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Metalwag, 1987-1989 w ramach urlopu bezpłatnego pracownik ORWO w Wolfen (NRD).

W 1989 współtwórca reaktywowanych struktur „S” w Metalwagu, następnie przewodniczący KZ. Od 1991 właściciel firmy Naprawa Elektronarzędzi Marek Aleksandrzak w Kaliszu.

18 I 1982 – 5 XI 1984 rozpracowywany przez KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa; 21 I 1982 – 20 XI 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Światło; 6 X 1983 – 24 IX 1986 przez WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Układ; 1984-1986 przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach KE; 4 XI 1986 – 6 VI 1987 w ramach SOR krypt. Epigoni.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry