Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Aleksiejew Maryla

Maryla Aleksiejew (właśc. Margarita), ur. 12 III 1956 w Krakowie. Ukończyła Pomaturalne Studium Medyczne nr 1 w Krakowie (1981), 1976-1979 studentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim tamże.

1972-1974 w ZHP. 1976 podpisała petycję przeciwko represjom wobec robotników, czego następstwem groźby władz uczelni. V 1977 uczestniczka Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, następnie akcji SKS. 1981-1995 pielęgniarka oddziałowa w Klinice Psychiatrii Dorosłych – Oddział Dzienny Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie; członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka, następnie przewodnicząca Koła „S” Słuchaczek Studium Medycznego nr 1 przy „S” Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego, członek Rady Wydziału Pielęgniarstwa AM, w 1981 przedstawicielka PSK w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, w III 1981 organizatorka (w ramach Koła „S”) przygotowań do strajku generalnego, 5-6 XI 1981 delegat na I Krajowy Zjazd Sekcji Służby Zdrowia „S” w Gdańsku, współpracowała z KZ AM i PSK przy organizowaniu działań służących dekomunizacji środowiska medycznego (wraz z Januszem Kutybą). Uczestniczka marszów w obronie więźniów politycznych.

13-16 XII 1981 współorganizatorka akcji protestacyjnej w AM i PSK, utrzymywała kontakt ze strajkującymi robotnikami w HiL, przewiozła tam nadajnik UKF; następnie w podziemnych strukturach „S”, 1982-1989 w KPN. Współorganizatorka pomocy internowanym i więzionym (również ich rodzinom), m.in. zaświadczeń o stanie zdrowia, lekarstw, uczestniczka akcji przenoszenia ich do klinik AM. 1981-1989 drukarz ulotek, plakatów, druków okolicznościowych (we współpracy z Andrzejem Szewczykiem, Jadwigą Lenczowską, Markiem Jabłońskim, Krystyną Starzyńską), organizatorka kolportażu, kolporterka literatury i podziemnych pism, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „PWA”, „Zomorządności”, „Hutnika”, „Małej Polski”, „Serwisu Informacyjnego RKW «S» Małopolska”, „Paragrafu”, „Solidarności Rolników”, „Kroniki Małopolskiej”, „Niepodległości”, zaopatrywała się m.in. u Haliny Świderskiej, odbiorcami struktury „S” AM i PSK, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Krakowskiej. Realizatorka działań (wraz z ks. Władysławem Palmowskim i Kazimierzem Fuglem) związanych z funkcjonowaniem punktu aptecznego przy kościele Arka Pana w Nowej Hucie, będącego również punktem przekazywania informacji i kolportażu podziemnych wydawnictw. Organizatorka akcji ulotkowych i plakatowych, informacyjnych o demonstracjach rocznicowych, zbierania składek; współorganizatorka Mszy za Ojczyznę przy kościele oo. Jezuitów; uczestniczka wykładów z historii najnowszej Polski i ekonomii w ramach Uniwersytetu Podziemnego, przedstawień teatralnych przy parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, manifestacji rocznicowych; sygnatariuszka petycji; bibliotekarka w bibliotece wydawnictw niezależnych przy PSK. 1982-1987 organizatorka działalności wydawniczej „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego” (we współpracy z J. Kutybą, Jackiem Marchewczykiem, Edwardem Postawą), 1985-1989 „Solidarności Grzegórzeckiej” (we współpracy z J. Kutybą). 1983-1986 współorganizatorka pomocy medycznej z Holandii, do 1984 organizatorka przewozu materiałów poligraficznych, w oparciu o kontakty Biura Informacyjnego „S” w Amsterdamie. 1984 odmówiła podpisania deklaracji lojalnościowej. II 1985 podjęła głodówkę solidarnościową z uczestnikami głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Od 1986 członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od 1987 Towarzystwa Polska-Irlandia. Kilkukrotnie zatrzymywana, rewizja mieszkania, przełożeni przeprowadzali rozmowy ostrzegawcze, inwigilowana w związku z wyjazdami do Holandii. IV/V 1988 wspierała strajkujących robotników HiL poprzez akcje informacyjne na terenie Krakowa. 25-28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989-1991 w KO „S”, uczestniczka kampanii wyborczej: zbierała podpisy, prowadziła akcje informacyjne. 1989-1995 w zalegalizowanej „S”. 1990-1994 członek Komisji Praworządności i Porządku Publicznego RMK. Od 1992/1993 współzałożycielka, następnie koordynatorka Krakowskiej Fundacji Hamlet; 1994 powołała firmę społeczną zatrudniającą osoby chore psychicznie; 1995 organizatorka Środowiskowego Domu Samopomocy, 1997-2004 Galerii Sztuki („Sienna 5”) promującej twórczość osób chorych psychicznie, 2004 Mieszkań Chronionych dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Uhonorowana nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej (1996), nagrodą Polcul Foundation (1997), wyróżnieniem MOPS w Krakowie (2007).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry