Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Aleksiejew Maryla

Maryla Aleksiejew  (właśc. Margarita), ur. 12 III 1956 w Krakowie. Ukończyła Pomaturalne Studium Medyczne nr 1 tamże (1981).

1972–1974 w ZHP, od 1986 w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym w Krakowie, od 1987 w Towarzystwie Polska-Irlandia tamże.

1976–1979 studentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 15 V 1977 uczestniczka czarnego marszu po śmierci Stanisława Pyjasa, nast. akcji SKS w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka, nast. przew. koła Słuchaczek Studium Medycznego nr 1 przy „S” Akademii Medycznej i PSK w Krakowie, członek Rady Wydz. Pielęgniarstwa AM. 1981–1995 pielęgniarka oddziałowa w Klinice Psychiatrii Dorosłych – Oddział Dzienny PSK tamże, 1981–1995 członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W 1981 przedstawicielka PSK w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, 5–6 XI 1981 delegatka na I KZ Sekcji Służby Zdrowia „S” w Gdańsku, współpracowała z KZ AM i PSK przy organizowaniu działań służących dekomunizacji środowiska medycznego (z Januszem Kutybą).

13–16 XII 1981 współorganizatorka akcji protestacyjnej w AM i PSK (w kontakcie ze strajkującymi w HiL), nast. w podziemnej „S”; 1982–1989 w KPN. Współorganizatorka pomocy internowanym, więzionym i ich rodzinom. Organizatorka akcji ulotkowych i plakatowych, informacyjnych o demonstracjach rocznicowych, zbierania składek. Współorganizatorka mszy za Ojczyznę w kościele NSPJ w Krakowie i Pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę; bibliotekarka w bibliotece wydawnictw podziemnych przy PSK. 1982–1987 organizatorka działalności wydawniczej podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego”, 1985–1989 „Solidarność Grzegórzecka”. 1982–1989 drukarz ulotek, plakatów, druków okolicznościowych (z Andrzejem Szewczykiem, Jadwigą Lenczowską, Markiem Jabłońskim, Krystyną Starzyńską), organizatorka kolportażu, kolporterka podziemnych wydawnictw, m.in. pism: „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Zomorządność”, „Hutnik”, „Mała Polska”, „Serwis Informacyjny RKW «S» Małopolska”, „Paragraf”, „«Solidarność» Rolników”, „Kronika Małopolska”, „Niepodległość” oraz książek (zaopatrywała się m.in. u Haliny Świderskiej, odbiorcami była „S” AM i PSK, Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Krakowska). 1983–1986 współorganizatorka pomocy medycznej z Holandii, do 1984 organizatorka przewozu materiałów poligraficznych, w oparciu o kontakty Biura Informacyjnego „S” w Amsterdamie. II 1985 podjęła głodówkę solidarnościową w miejscu pracy i w domu, z uczestnikami głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Kilkukrotnie zatrzymywana, poddana rewizji. IV/V 1988 wspierała strajkujących robotników HiL poprzez akcje informacyjne w Krakowie. 25–28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989–1991 członek KO w Krakowie, w 1989 przed wyborami zbierała podpisy pod listami kandydatów KO, prowadziła akcje informacyjne. 1989–1995 w „S”. 1992 współzałożycielka, nast. koordynatorka Krakowskiej Fundacji Hamlet, w 1994 organizatorka (w ramach Krakowskiej Fundacji Hamlet) firmy społecznej w Krakowie zatrudniającej osoby chore psychicznie, w 1995 organizatorka, nast. kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, 1997–2004 Galerii Sztuki Sienna 5 w Krakowie promującej twórczość osób chorych psychicznie, w 2004 – Mieszkań Chronionych w Krakowie dla osób niepełnosprawnych psychicznie.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2013), laureatka nagrody Polcul Foundation (1997).

1977–1978 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Autograf; 1980–1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SO krypt. Medyk; 1983–1987 w ramach SOS krypt. Dyletant; 1987–1990 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w ramach SOR krypt. Krety.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry