Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Alot Stanisław

Stanisław Alot, ur. 16 XI 1950 we Wrocławiu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek filologia polska (1976) i studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek wypoczynek i turystyka (1985).

1969-1970 zatrudniony w Kopalni Siarki w Jeziórku k. Tarnobrzega, 1976-1981 nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie.

Od jesieni 1980 w „S”; przewodniczący KZ w ZSM, współorganizator struktur związkowych „S” w szkołach woj. rzeszowskiego, w XI 1980 uczestnik strajku okupacyjnego pracowników oświaty w Gdańsku, przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania „S”; w 1981 wydawca niezależnego pisma „Kaganek”; członek Prezydium Sekcji Krajowej OiW, uczestnik negocjacji z komisją ministerstwa i KC PZPR ws. zmian w programach nauczania historii, jęz. polskiego oraz listy lektur szkolnych; członek Prezydium i sekretarz MKR „S” w Rzeszowie, w VI/VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu (jego grypsy wykorzystywano w prasie podziemnej), zwolniony 29 IV 1982; zwolniony z pracy, objęty zakazem nauczania w szkołach średnich, 1982-1990 nauczyciel w SP nr 21 w Rzeszowie. W XI 1982 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. 1982-1989 (z żoną Haliną Alot) kolporter wydawnictw podziemnych, głównie w środowisku nauczycieli, 1982-1984 współpracownik pisma RKW „Solidarność Trwa”; w 1987 sygnatariusz apelu duszpasterstw Warszawy o przestrzeganie praw obywatelskich, w tym prawa do zrzeszania się.

7 II 1989 sygnatariusz Deklaracji KO przy RKW w Rzeszowie, 1989-1991 członek KO tamże. Od 1990 członek Prezydium i sekretarz ZR Rzeszów „S”, delegat na WZD i KZD, 1992-1998 członek KK, sekretarz Prezydium, uczestnik negocjacji z rządem m.in. ws. Paktu o Przedsiębiorstwie; od 1997 równolegle (z polecenia przewodniczącego KK Mariana Krzaklewskiego) sekretarz tworzącego się AWS. 1996-1997 zaangażowany w prace nad obywatelskim projektem Konstytucji. W 1997 jako sekretarz AWS współautor umowy koalicyjnej z UW. 1996-1998 członek Rady Nadzorczej ZUS, 1998-1999 prezes ZUS, odpowiedzialny za wprowadzenie systemu informatycznego; 1999-2001 prezes spółki Tysol, autor planu naprawczego dla „Tygodnika Solidarność”; 2000-2002 dyr. Tel-Energo, przewodniczący Rady Nadzorczej NOM Sp. z o.o. W 2005 współtwórca Grupy Ujawnić Prawdę w Rzeszowie.

Z okazji 30. rocznicy powstania „S” uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (2010).

1982 – 26 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry