Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ambrożewicz Anna

Anna Ambrożewicz, ur. 16 III 1937 w Warszawie. Ukończyła LO w Ełku (1954).

1954-1969 starsza księgowa w rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Opolu, 1970-1984 w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w OZTiMD Opole następnie w KZ.

Zaangażowana (z mężem Zdzisławem, córką Danutą, synem Zbigniewem, Arkadiuszem Chłapem, Zofią i Henrykiem Kamińskimi, Iwoną Wałowską, Ireną Ambros, Grażyną Rutkowską) w kolportaż wszelkich materiałów podziemnych – ulotek, literatury (m.in. wydawnictw Instytut Literacki, Przedświt, Słowo, cdn, Kret, Krąg, WE, Niezależnej Oficyny Wydawniczej Nowa, Metrum, Myśl), znaczków i kartek pocztowych, kalendarzy (m.in. „SW”), po 13 XII 1981 sprowadzanych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, z Wrocławia i Ełku. 1982-1983 zaangażowana w zbieranie składek na pomoc represjonowanym i działalność związkową; uczestniczka opolskich manifestacji antyrządowych, m.in. kontrmanifestacji 1 V 1983, manifestacji 11 XI 1983 pod pomnikiem Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego, manifestacji po mszach 13. dnia każdego miesiąca i w rocznicę zamordowania górników z kopalni Wujek (16 II 1982). Przewoziła paczki dla osób represjonowanych i ich rodzin, przekazywała informacje rodzinom o losie więzionych (za pośrednictwem mec. T. Romańskiej, ks. Alojzego Sitki); współorganizatorka wczasów dla byłych internowanych w gospodarstwach wiejskich. 6 VI 1984 zatrzymana na 48 godz. w związku z kolportażem wydawnictw podziemnych. W wyniku szykan ze strony dyrekcji zwolniła się z pracy. 1984-1990 z-ca kierownika Działu Księgowości Materiałowej w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego Frigoopol Opole.

Zaangażowana w prace KO, obsadzanie komisji wyborczych ludźmi „S”, organizatorka zbierania podpisów, członek Komisji Wyborczej z listy „S”. Od XI 1995 w ROP, członek Zarządu Ogniwa Opolskiego, Rady Naczelnej; Miejskiej Komisji Emerytów i Rencistów „S”.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry