Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Anders Ryszard

Anders Ryszard, ur. 14 III 1955 w Gdańsku. Ukończył Policealne Studium Zawodowe Budowy Okrętów tamże (1978).

1978–1982 monter maszyn i urządzeń okrętowych w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków w Gdyni Ośrodek Produkcyjny im. Westerplatte w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w stoczni, od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ.

Po 13 XII 1981 uczestnik próby zorganizowania strajku w stoczni, zwolniony z pracy. 1982–1989 pomiarowiec w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. 1981–1983 współpracownik TKZ, uczestnik zbiórek pieniężnych na rzecz internowanych, akcji dyscyplinujących (m.in. oblewanie żrącymi substancjami karoserii samochodów, podpalanie drzwi do mieszkania, czasami pobicia) członków PZPR w stoczni; drukarz ulotek. W VI 1982 współorganizator (z Romanem Jankowskim) Solidarności Walczącej Gdańsk (struktury działającej równolegle z SW Oddział Trójmiasto), nast. drukarz, kolporter podziemnych wydawnictw SW, znaczków poczt podziemnych, ulotek, współorganizator podziemnego Radia „S”. 1982–1984 współorganizator tzw. zespołów szybkiego reagowania (3–4-osobowe), w tym m.in. treningów paramilitarnych, wschodnich sztuk walki; uczestnik akcji gromadzenia broni. 1986–1988 współpracownik podziemnej RKK w Gdańsku; współzałożyciel drukarni (z R. Jankowskim), drukarz podziemnych pism, m.in. „Solidarność” Regionu Gdańskiego, „Rozwaga i Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”, wydawnictw zwartych, ulotek, pism FMW Regionu Gdańsk (od 1988 także FMW Regionu Pomorze Wschodnie), PPS, Ruchu WiP, KPN, PPN (m.in. z Markiem Biernackim, Jerzym Kowalskim, Tomaszem Matulańcem).

1989–1991 własna działalność gospodarcza, 1991–1992 st. specjalista w Ministerstwie Obrony Narodowej. W 1985 współzałożyciel PPN, 1992–1999 działacz polityczny, m.in. w Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej, nast. RdR. Od 1999 prowadzi własną działalność gospodarczą.

10 IX 1986 – 16 X 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Piątka.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry