Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Anders Ryszard

Ryszard Anders; ur. 14 III 1955 w Gdańsku. Ukończył Policealne Studium Zawodowe Budowy Okrętów w Gdańsku (1978).

1978-1982 monter maszyn i urządzeń okrętowych w Stoczni Marynarki Wojennej im. Westerplatte w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w stoczni, od IX 1980 w „S”; członek KZ.

Po 13 XII 1981 uczestnik próby zorganizowania strajku w stoczni, zwolniony z pracy. 1982-1989 pomiarowiec w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. 1981-1983 współpracownik podziemnej TKZ „S” Stoczni Nauta, uczestnik akcji zbierania składek na rzecz internowanych, akcji dyscyplinujących członków PZPR w stoczni, drukarz opozycyjnych ulotek. W VI 1982 współorganizator (wraz z Romanem Jankowskim) Solidarności Walczącej Gdańsk (struktury działającej równolegle z SW Oddział Trójmiasto Andrzeja Kołodzieja), następnie drukarz, kolporter podziemnych wydawnictw SW, znaczków, ulotek, współorganizator Radia „S” ; 1982-1984 współorganizator akcji dyscyplinujących osoby uważane za współpracowników SB, członków PZPR; współorganizator tzw. zespołów szybkiego reagowania (3-4-osobowe), w tym m.in. treningów paramilitarnych, wschodnich sztuk walki, uczestnik akcji gromadzenia broni. Od 1986 współpracownik podziemnej struktury „S” w Gdańsku (we współpracy z Bogdanem Borusewiczem); współzałożyciel drukarni (wraz z R. Jankowskim), drukarz podziemnych wydawnictw, m.in. „Solidarności” Regionu Gdańskiego, „Rozwagi i Solidarności”, „Tygodnika Mazowsze”, wydawnictw zwartych, ulotek, niezależnych pism Federacji Młodzieży Walczącej Regionu Gdańsk (od 1988 także FMW Regionu Pomorze Wschodnie), także PPS, Ruchu WiP, KPN, PPN (we współpracy m.in. z Markiem Biernackim, Jerzym Kowalskim, Tomaszem Matulańcem).

1989-1991 własna działalność gospodarcza, 1991-1992 starszy specjalista w Ministerstwie Obrony Narodowej. Współzałożyciel Polskiej Partii Niepodległościowej, Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej, Ruchu dla Rzeczypospolitej; 1992-1999 działacz polityczny, m.in. w Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej, nast. Ruchu dla Rzeczypospolitej. Od 1999 własna działalność gospodarcza.

10 IX 1986 – 16 X 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gdyni w ramach SOR krypt. Piątka, nr rejestracyjny 54763.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry