Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Andruszków Stanisław

Stanisław Andruszków, ur. 24 IV 1936 w Hrehorowie k. Rohatynia (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących przy Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu (1965).

1974–1980 w PZPR.

1959–1962 ustawiacz matryc do tłoczenia w Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej w Ciechowie, 1962–1969 kontroler w Fabryce Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu, 1969–1974 majster budowlany w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Środzie Śląskiej, 1974–1986 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolnego tamże, 1986–1989 kierownik budowy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych tamże.

Od IX 1980 w „S”, przew. KZ, od XI/XII 1980 członek MKZ/MKK w Środzie Śląskiej, przew. komisji interwencji. 27 XI 1981 (z Bolesławem Karnasem, Stanisławem Grzybkiem oraz grupą ok. 20 osób) uczestnik akcji w Środzie Śląskiej (kolportaż ulotek, rozlepianie plakatów i malowanie haseł dot. dostępu „S” do mediów).

14 XII 1981 zatrzymany i przesłuchany. 17 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, nast. w Nysie, 25 V 1982 zwolniony. Wielokrotnie przesłuchiwany. 1983–1984 kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Solidarność Walcząca” (punkt kolportażu znajdował się w jego mieszkaniu). 1986–1987 i 1989 współorganizator mszy za Ojczyznę w kościele św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej, IV–V 1989 członek KO w Środzie Śląskiej, współorganizator kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu 4 VI 1989.

1989–1997 właściciel Zakładu Budownictwa Ogólnego w Środzie Śląskiej, 1997–2001 na rencie, od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

 

 

Bianka Pietrzak|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Środa Śląska

Opcje strony

do góry