Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Andrysiak Tomasz Kazimierz

Tomasz Kazimierz Andrysiak, ur. 22 VI 1970 w Szczecinie. Ukończył IX LO tamże (1993).

Od 1984 kolporter ''Małego konspiratora'' i in. wydawnictw podziemnych i emigracyjnych (Kręgu, londyńskiego Pulsu) w środowisku szczecińskich szkół średnich; 1985-1988 organizator, koordynator kolportażu, kolporter podziemnych wydawnictw na dużą skalę (m.in. „PWA”, „CDN”, „BIS”, „Lustro”, „A Cappella”, „Gryf”, „Termit”, „Grot”, „Solidarność Walcząca”), uczestnik akcji ulotkowych na gł. ulicach Szczecina, także np. podczas apeli z okazji rocznic rewolucji październikowej w szkołach średnich, 1987-1988 szef grupy wykonawczej Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie (ps. Herkules), autor, drukarz (we własnym mieszkaniu) plakatów FMW; do 1989 członek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, w 1986 organizator wydania, druku i transportu podziemnego pisma RSA „Pranie Mózgu”; autor, drukarz ulotek RSA; uczestnik akcji malowania na murach sowieckich jednostek wojskowych i komisariatu MO Szczecin-Pogodno, na tramwajach; projektant, wykonawca transparentów na manifestacje oraz podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku, pielgrzymek młodzieżowych do Częstochowy i Warszawy w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki; uczestnik akcji pomocy (przechowywanie osób zagrożonych, organizowanie noclegów i kompleksowego wsparcia), obserwator rozpraw przed kolegium ds. wykroczeń; uczestnik Klubu Myśli Historycznej przy parafii oo. Chrystusowców; uczestnik happeningów FMW w centrum miasta, czytania „Tygodnika Solidarność” przy Bramie Portowej oraz zabezpieczający akcję w trakcie palenia książeczek wojskowych. W 1988 członek Grupy Pomocowej przy parafii oo. Jezuitów wspierającej sierpniowe strajki szczecińskie: uczestnik akcji ulotkowych, zbiórek pieniędzy, współorganizator manifestacji. 1986-1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; w 1986 zatrzymany w czasie akcji ulotkowej, jako niepełnoletni osadzony w Milicyjnej Izbie Dziecka.

1989-1991 elektromechanik samochodowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, 1992-1996 wiceprezes ds. personalnych w Biurze Ochrony Osób i Mienia Alcon, 1996-1999 specjalista ds. windykacji w Centrum Ratalno-Handlowym Żagiel w Szczecinie, od 2000 właściciel sklepu internetowego www. t-shirt.pl. Od 2007 wiceprezes Stowarzyszenia Boogy Brain.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry