Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Andrzejewska Ewa

Ewa Andrzejewska, ur. 19 X 1947 w Gdańsku. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Architektury (1971).

1973–1980 członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), 1978–1981 PTTK.

1971–1972 asystent na Wydz. Architektury PG. 1972–1973 plastyk w Muzeum Zamkowym w Malborku, 1973–1976 asystent projektanta w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt w Koszalinie, 1976–1978 projektant, nast. st. projektant w Inwestprojekcie w Nowym Sączu, 1978–1989 st. projektant w Wojewódzkim Biurze Projektów tamże.

1969–1971 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, XII 1970 wiecu studenckiego na PG.

Od 1980 w „S”, członek KZ, kolporterka niezależnych wydawnictw, m.in. poezji, książek historycznych, pism „Goniec Małopolski”, „Robotnik”, ulotek, cegiełek (odbieranych od MKZ Kraków), 1980–1989 współorganizatorka biblioteki wydawnictw niezależnych i podziemnych w mieszkaniu prywatnym i w WBP. 9–11 I 1981 uczestniczka zbiórki żywności dla strajkujących w nowosądeckim ratuszu. XII 1981 pomagała strajkującym nauczycielom.

XII 1981 zaangażowana w zbieranie informacji nt. represjonowanych, akcji ulotkowych i plakatowania. 1982–1984 w strukturach podziemnej „S” w Nowym Sączu (z Krzysztofem Lipińskim, Zofią Pieczkowską, Andrzejem Szkaradkiem, Ryszardem i Henrykiem Pawłowskimi, Alicją i Gabrielem Derkowskimi, Wojciechem Michalcewiczem, Romanem Kałyniukiem, Józefem Jareckim, Grzegorzem Sajdakiem), autorka strony graficznej i drukarz ulotek okolicznościowych, rocznicowych, plakatów, kolporterka podziemnych wydawnictw, m.in. „Wiadomości Nowosądeckich” (odbieranych od R. Pawłowskiego i A. Szkaradka), współorganizatorka działalności samokształceniowej (wykłady z historii, sztuki), organizatorka pomocy rodzinom represjonowanych (zbieranie składek, opieka nad dziećmi, sąsiedzka samopomoc). 13 IV 1984 zatrzymana, 14 IV 1984 aresztowana, osadzona w aresztach WUSW w Nowym Sączu i Krakowie, 20 IV 1984 zwolniona, 16 V 1984 ponownie aresztowana, osadzona w AŚ w Krakowie, 26 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii.

23 III 1989–1991 członek KO „S” w Nowym Sączu, uczestniczka akcji zbierania podpisów, przygotowywania transparentów, ulotek, spotkań. 1989–1992 inspektor w Urzędzie Rejonowym w Nowym Sączu, 1992–2009 w Urzędzie Miasta tamże. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

24 VII 1984–23 I 1985 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Ogniwo, 23 I 1985–24 III 1986 w ramach KE krypt. Andy.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry