Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Andrzejkiewicz Jan

Jan Andrzejkiewicz, ur. 27 VIII 1954 w Czemiernikach k. Radzynia Podlaskiego. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Czeladzi (1970).

1970-1972 górnik w KWK Saturn w Czeladzi, 1972-1975 górnik w KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju, 1975-1978 górnik w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Mysłowicach (od 1977 budowa kopalni Bogdanka k. Łecznej na Lubelszczyźnie), 1979-1991 górnik w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Łęcznej (po 1989 Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Budowlanych Progobex w Łęcznej).

Od 1977 aktywny uczestnik duszpasterstwa górniczego przy kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej prowadzonego przez proboszcza ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Mariana Kozyrę.

Od IX 1980 w „S”; 3 IX 1980 współorganizator zebrania załogi PRG w Łęcznej m.in. w celu poparcia postulatów kopalni strajkujących na Górnym Śląsku; 4 IX 1980 uczestnik delegacji do MKZ w Jastrzębiu, gdzie 5 IX zarejestrowano Komitet Założycielski NSZZ PRG w Łęcznej; z-ca przewodniczacego Komitetu Założycielskiego w KWK Bogdanka, następnie. przewodniczący KZ.

13-16 XII 1981 w ukryciu na plebanii kościoła św. Marii Magdaleny.  Po 13 XII 1981 przeszeregowany do najniższego stopnia uposażenia zawodowego.  6 I 1982 przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. 1982-1989 działacz podziemnych struktur związkowych, kolporter podziemnej prasy, uczestnik akcji ulotkowych. 5 XI 1982 – 2 II 1983 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Czerwonym Borze (JW 3466). 28 IV 1983 i 5 VI 1987 przeprowadzono z nim kolejne rozmowy ostrzegawcze.

1989-1991 górnik oddelegowany na kontrakt do pracy w KWK Oroszlany na Węgrzech, 1991-2002 górnik w KWK Bogdanka w Bogdance (później Lubelski Węgiel Bogdanka SA w Bogdance). 1991-2002 przewodniczący KZ „S”, członek Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki „S”, delegat na WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; 1995-2002 delegat na KZD, członek ZR Środkowo-Wschodniego. 1998-2002 radny Powiatu Łęczna z listy AWS. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

14 VI 1983 - 26 I 1988 objęty kontrolą operacyjną przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach KE krypt. Brat, 5 II 1988 – 14 XI 1989 rozpracowywany przez tenże wydz. w ramach SOS/SOR krypt. Przekaz.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Łęczna

Opcje strony

do góry