Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Andrzejkiewicz Jan

Jan Andrzejkiewicz, ur. 27 VIII 1954 w Czemiernikach k. Radzynia Podlaskiego. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Czeladzi (1970).

1970-1972 zatrudniony w KWK Czeladź, 1972-1975 w KWK Borynia, 1975-1991 w Kombinacie Budownictwa Górniczego Wschód w Łęcznej. Od 1976 działacz duszpasterstwa górniczego przy kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej prowadzonego przez ks. Mariana Kozyrę.

3 IX 1980 organizator zebrania załogi KWK Bogdanka w celu poparcia postulatów kopalni strajkujących na Górnym Śląsku; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w KWK Bogdanka, następnie KZ.

13-16 XII 1981 w ukryciu na plebanii kościoła Św. Marii Magdaleny, następnie działacz tajnych struktur związkowych, kolporter podziemnej prasy, uczestnik akcji ulotkowych. Po 13 XII 1981 przeszeregowany do najniższego stopnia uposażenia zawodowego; XI 1982 – III 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.

1989-1991 zatrudniony na kontrakcie na Węgrzech, 1991-2002 w KWK Bogdanka. 1991-2002 ponownie przewodniczący KZ „S”; członek Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego i Energetyki „S”; delegat na WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, 1995-2002 na KZD. 1998-2002 radny Powiatu Łęczna z listy AWS. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988).

5 II 1988 – 14 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach SOR krypt. Przekaz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Łęczna

Opcje strony

do góry